آنچه شیطان به حضرت یحیی(ع) گفت
به گزارش افکارنیوز، روزی شیطان با حضرت یحیی (ع)گفتگویی انجام داد.شیطان به این پیامبر الهی گفت: می خواهم تو را نصیحت کنم.
حضرت یحیی(ع) فرمود: من میل به نصیحت تو ندارم؛ ولی می خواهم بدانم طبقات مردم نزد تو چگونه اند.
 
 شیطان گفت: مردم از نظر ما به سه دسته تقسیم می شوند: